top of page
Oak.jpg

Ailwylltio a Newid Hinsawdd

Pan fyddwn yn meddwl am atebion hinsawdd naturiol, coed sy'n dod i'r meddwl fel arfer. Rydyn ni'n meddwl am garbon yn cael ei gloi i foncyffion coed mawr, gan mai dyma'r storfa garbon fwyaf gweladwy. Fodd bynnag, o ran natur, mae popeth yn cynnwys carbon. Mae pob micro-organeb, pryfyn, mamal aderyn a phlanhigyn yn rhan o'r gylchred garbon.


Mae ailwylltio, y tu hwnt i gloi carbon a gwrthdroi effeithiau cynhesu byd-eang, yn creu ecosystemau sy'n wydn iddynt. Po fwyaf amrywiol yw ecosystem, y mwyaf o ryngweithiadau sydd, ac felly y mwyaf cadarn yw hi i newidiadau yn yr hinsawdd.


Rydym yn wynebu argyfwng natur a hinsawdd, a’r un ateb i’r ddau yw’r un. Bydd adfer ecosystemau ar raddfa fawr yn cloi i mewn y carbon sydd ei angen i wrthdroi effeithiau newid yn yr hinsawdd, ac adfer bioamrywiaeth a bio-ddigonedd i iechyd llawn. Mae’n bwysig peidio â chanolbwyntio ein hymdrechion ar yr hinsawdd yn unig – byddai hyn yn golygu bod Cymru wedi’i gorchuddio â ungnwd tywyll o goed conwydd anfrodorol, a fyddai’n dinistrio’r hyn sy’n weddill o fyd natur, ac yn ei gwneud hi’n anoddach fyth ei hadferiad.


Adroddiadau

  • ‘Ailwylltio a Chwalu’r Hinsawdd – Sut y Gall Adfer Natur Helpu Datgarboneiddio’r DU ’ (Rewilding Britain)

  • 'Carbon ac Ecosystemau: Adfer a Chreu i Dal Carbon' (Penny Anderson)

  • 'Storio a Chadw Carbon yn ôl Habitat 2021' (Natural England)

  • ‘Atebion Natur ar gyfer Newid Hinsawdd yn y DU’ (Cymdeithas Ecolegol Prydain)

Cysylltiadau


  • Ailwylltio Prydain – Ailwylltio yn erbyn Chwalfa'r Hinsawdd

https://www.rewildingbritain.org.uk/support-rewilding/our-campaigns-and-issues/rewilding-vs-climate-breakdown

  • Knepp Wildlands – Atafaelu Carbon

https://knepp.co.uk/carbon-sequestration

  • The Guardian - Rewild i Liniaru'r Argyfwng Hinsawdd Yn Annog Gwyddonwyr Arwain

https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/14/re-wild-to-mitigate-the-climate-crisis-urge-leading-scientists

bottom of page