top of page
picfair-07269074-wild-boar-in-blooming-heather.jpg

Cyfrannwch heddi i Tir Natur!

Os rydych yn garedig o hael ac eisiau ein symudiad i dyfu, rydym yn derbyn cyfraniad misol, blynyddol neu untro i fynd i banc mochyn Tir Natur. Gyda’n gilydd, gallwn droi’r llanw i natur, a gwneud yn siŵr bod y dyfodol yn fwy cyfoethog o ran byd natur. Sgroliwch i lawr i gyfrannu.:)

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr.

Diolch O Galon!

Os hoffech chi ddysgu mwy am ein loteri Tir Natur, cliciwch ar y botwm isod.

Credyd - Picfair

Helpwch Tir Natur i Ddychwelyd Natur

  • Bydd eich cyfraniad hael yn adennill rhywogaethau a chynefinoedd brodorol, adfer cylchoedd carbon naturiol, ailgyflenwi priddoedd, a gwella ansawdd a llif ein afonydd.

  • Trwy ddefnyddio ein prosiectau i ysbrydoli eraill, bydd eich cyfraniad yn cael effaith crychdonni ar adferiad byd natur yng Nghymru, a thu hwnt.  

  • Bydd tir yn agored i bawb fel y gallwch weld natur yn dychwelyd gan wybod eich bod wedi gwneud iddo ddigwydd!

  • Bydd 90% o'r rhoddion yn mynd yn uniongyrchol tuag at brynu neu brydlesu tir ar gyfer adfer natur. Cedwir costau gweinyddol mor isel â phosibl.

  • Bydd holl dir Tir Natur yn cael ei sicrhau er budd cymunedau, ac yn cael ei ddileu am byth o risg datblygu a diddordeb corfforaethol. 

bottom of page