top of page
MH1029377.jpg

Am Tir Natur

Ffurfiwyd Tir Natur i fynd i'r afael ag argyfyngau natur a hinsawdd. Er mai materion byd-eang yw’r rhain – mae Cymru yr un mor gyfrifol ag unrhyw wlad am ddirywiad byd natur, a gwyddom fod angen mwy o uchelgais.

Mae ein pwrpas yn Tir Natur yn cael ei yrru gan ein hangerdd cyffredin dros natur, a’n cyd-ddealltwriaeth o raddfa’r broblem sy’n ein hwynebu. Gwyddom na fydd dulliau traddodiadol o warchod natur yn ddigon i droi’r llanw i bywyd gwyllt.

Ein pwrpas yw dod â byd natur yn ôl i Gymru; yn ôl i'n tirweddau ac yn ôl i'n bywydau. 

Rydym yn gweld ailwylltio fel rhywbeth sy’n cynnig gobaith gwirioneddol o adferiad byd natur yng Nghymru, a bydd yn ategu mathau eraill o reoli tir. Rydym yn arbennig o awyddus i arddangos rôl ffermio mewn systemau ail-wylltio. 

shutterstock_2157291735.jpg

Mae gan Tir Natur dri phrif nod:

I Ysbrydoli - Byddwn yn prynu tir yng Nghymru er mwyn arddangos ail-wylltio ac ail-wylltio ar raddfa fach, er mwyn ysbrydoli eraill i wneud rhywbeth tebyg.

I Cysylltu - Byddwn yn cysylltu pobl a phrosiectau, mawr a bach o bob rhan o Gymru sy'n rhoi byd natur yn gyntaf. 

I Hysbysu - Byddwn yn hyrwyddo egwyddorion ailwylltio, ac yn canolbwyntio ar y manteision niferus a ddaw yn ei sgil i fywyd gwyllt, yr amgylchedd ffisegol, a lles cymdeithasau. 

_DSC4260.jpeg

"Rydym am newid y naratif - i ffwrdd o 'warchod yr hyn sydd ar ôl o natur' i 'adfer ac ehangu cynefinoedd naturiol'. Nid yn unig y mae ailwylltio yn adennill bioamrywiaeth, ond hefyd biodigonedd - dylai ein tirweddau fod yn llawn fywyd".

Cwrdd â'r Tîm Tu ôl i Tir Natur

Dysgwch fwy am y tîm y tu ôl i Tir Natur. Rydym bob amser yn edrych i ehangu ein grŵp - felly os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â team@tirnatur.cymru

Knepp Photo 6.jpeg
IMG_5235.jpg

Yn Tir Natur rydym yn sicrhau y bydd o leiaf 90% o roddion yn mynd yn uniongyrchol tuag at brynu neu brydlesu tir ar gyfer adfer natur. Cedwir costau gweinyddol mor isel â phosibl. 

Ar ben hynny, bydd y wlad hon ar agor i chi ymweld â hi, felly gallwch weld natur yn dychwelyd gan wybod eich bod wedi gwneud iddo ddigwydd!

Credydau llun mewn trefn - Curlew (Yr Alban: The Big Picture), Butterfly (Shutterstock), Ceirw (Knepp Wildlands), Longhorns (Knepp Wildlands), Pâl (Jodie Pullen)

bottom of page