top of page

Dychmygwch Gymru...

...lle mae natur yn dod gyntaf; nid rhywbeth i'w reoli na'i oddef, ond ei ollwng yn rhydd.

Gyda’n gilydd, gallwn adfer Cymru wylltach lle mae gwe gymhleth bywyd yn cael ei hadfer.

Cymru lle mae pobl yn ailgysylltu â natur wyllt, ac yn ailddarganfod eu lle ynddi. 

Cymru lle mae afancod yn dychwelyd i adeiladu eu damniau ac ail-lenwi ein gwlyptiroedd; lle mae craeniau'n dawnsio yn machlud haul ac eryrod aur yn hedfan uwchben Eryri unwaith eto.

Crane;1875.jpg
Mapperton White Park Copyright Sam Rose 2021 1500px long edge 100pc 300dpi sRGB 5036_edite

Cymru lle nad llais unig yw cri arswydus y gylfinir, ond rhan o adferiad epig.

Cymru lle mae anifeiliaid pori mawr yn crwydro’n rhydd mewn buchesi naturiol, a creu cynefin cymhleth a deinamig sy’n llawn bywyd.

0048pprice_beaverbeaver-2892.jpg

Dyma'r Gymru sy'n gorwedd yn gudd; Gymru sydd yn aros i'w darganfod

Croeso i Tir Natur

Mae Tir Natur  yn elusen ail-wylltio, a sefydlwyd i fynd i'r afael ag argyfyngau natur a hinsawdd yng Nghymru. Mae cyflwr natur yng Nghymru yn wirioneddol ddinistriol, ac rydym wedi bod yn ddifater am ei dirywiad ers gormod o amser.  

Yn fyd-eang, mae 1,000,000 o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu, ac mae Cymru yn un o'r tramgwyddwyr gwaethaf yn y byd am golli byd natur. Rydym yn safle 224 allan o 240 o wledydd am gyfanrwydd bioamrywiaeth - adlewyrchiad damniol o sut yr ydym wedi methu byd natur dros y degawdau diwethaf a thu hwnt - ond mae ailwylltio yn cynnig gobaith.

Yn Tir Natur byddwn yn:

Prynu/Prydlesu Tir Ac Adfer Nature

MH1029377.jpg

Cysylltu Pobl a Phrosiectau o Amgylch Cymru

JRO_00047_edited.jpg

Hyrwyddo Egwyddorion Ailwylltio

picfair-07269074-wild-boar-in-blooming-heather.jpg

Yn hollbwysig, byddwn yn pwysleisio rôl allweddol porwyr mawr mewn ail-wylltio, ac yn dangos sut mae gan ffermio rôl bwysig i’w chwarae.

Darluniau Ark

Mae ailwylltio yn adfer deinameg gymhleth ecosystemau. Mae'r darluniau hyfryd yma yn dangos rhai o'r deinameg hynny - a'r ffyrdd y mae gwahanol rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid wedi esblygu er budd ei gilydd.

The Red Deer.png

Am Ailwylltio

Knepp Photo 1.jpeg
shutterstock_1857510139.jpg

Beth yw Ailwylltio?

Ail-wylltio ar Raddfa Fach

MHA_864754.jpg

Dangosodd arolwg barn diweddar fod 81% o’r cyhoedd yn cefnogi ailwylltio ym Mhrydain – gyda dim ond 5% yn gwrthwynebu.

Mae hyn yn adlewyrchu nid yn unig apêl ailwylltio, ond awydd dirfawr pobl a chymunedau i weld mwy o natur, ac ailgysylltu ag ef. Dangosodd y pôl ystadegau tebyg iawn ar draws gwahanol ranbarthau daearyddol. Mae natur yn dod â phobl at ei gilydd, a gyda'n gilydd, gallwn 'dod â natur yn ôl'. 

138639468_2871893579755153_4168177595711863009_n.jpeg

Yn Tir Natur rydym yn sicrhau y bydd o leiaf 90% o roddion yn mynd yn uniongyrchol tuag at brynu neu brydlesu tir ar gyfer adfer natur. Cedwir costau gweinyddol mor isel â phosibl. 

Ar ben hynny, bydd y tir hon ar agor i chi ymweld â hi, felly gallwch weld natur yn dychwelyd gan wybod eich bod wedi gwneud iddo ddigwydd!

Credydau llun mewn trefn - Gwartheg Parc Gwyn (Dr Sam Rose), Cranes (Yr Alban: The Big Picture), Beavers (Yr Alban: The Big Picture), Curlew (Yr Alban: The Big Picture), Bele'r Felen (Yr Alban: The Big Picture) , Baedd Gwyllt (Picfair), Darlun Ceirw Coch (Jeroen Helmer), Ceirw mewn prysgwydd (Knepp Wildlands), Ail-wylltio ar Raddfa Fechan (Shutterstock), Eryr Aur (Yr Alban: The Big Picture), Merlen Exmoor (Ruth Chamberlain)

Cofrestrwch i'n rhestr bostio

 

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein taith, llenwch y ffurflen i gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio.

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost byth yn cael ei werthu na'i rannu gyda unrhyw drydydd parti.

Rydym yn edrych ymlaen i gadw mewn cysylltiad!

bottom of page