top of page

Darluniau Ark

Mae’r darluniau gwych hyn gan Jeroen Helmer yn dangos effeithiau ecolegol allweddol porwyr mawr, a’r myrdd o gynefinoedd-meicro sy’n bodoli o fewn ecosystem gymhleth. Maent yn darlunio yn hyfryd sut mae rhywogaethau wedi cyd-esblygu i ryngweithio efo'i gilydd. Dros y degawdau a chanrifoedd diwethaf, rydym wedi gwrthdroi llawer o'r esblygiad hwnnw, ac wedi erydu prosesau naturiol pwysig. Drwy ail-wylltio gallwn ail-gipio'r gwe-bywyd yma a'i gymhlethdodau. Ar yr ymylon anniben y mae bywyd gwyllt wir yn ffynnu!

Cliciwch ar y saeth i sgrolio drwyddo.

bottom of page