top of page

Am Ailwylltio

Knepp Photo 1.jpeg

Beth yw Ailwylltio?

Mapperton White Park Copyright Sam Rose 2021 1500px long edge 100pc 300dpi sRGB 5036.jpg

Ail-wylltio ar Raddfa Fach

shutterstock_310908374.jpg

Ailgyflwyno Rhywogaethau

_O1D2762.jpg

Darluniau Ark

Yn syml, ailwylltio yw adferiad ein hecosystemau. Mae'r darluniau hyfryd hyn yn dangos enghreifftiau o dynameg anhygoel natur - a'r ffyrdd mae gwahanol rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid wedi esblygu er budd ei gilydd.

The Wild Horse.jpeg

Mae'r Argyfyngau Natur a Hinsawdd yn dod law-wrth-law.

Mae caniatáu i ecosystemau adfer nid yn unig yn eu gwneud yn fwy gwydn i effeithiau newid yn yr hinsawdd - ond hefyd yn lleihau'r argyfwng hinsawdd.

TirNatur_05.jpg

Cyfrannwch - Helpwch dod â byd natur yn ôl!

Yn Tir Natur rydym yn sicrhau y bydd o leiaf 90% o'n rhoddion yn mynd yn uniongyrchol tuag at brynu neu brydlesu tir ar gyfer adferiad natur. Cedwir costau gweinyddol mor isel â phosibl.

Ar ben hynny, bydd y tir yma ar agor i chi ymweld â nhw, felly gallwch weld natur yn dychwelyd gan wybod eich bod wedi helpu gwneud iddo ddigwydd!

Credydau llun mewn trefn - Ceirw mewn prysgwydd (Knepp Wildlands), Gwartheg Parc Gwyn (Dr Sam Rose), Pond (Shutterstock), Craeniau (Yr Alban: The Big Picture), Wild Horse (Jeroen Helmer), Tree (Mike Richards)

bottom of page