top of page

Loteri Tir Natur

Mae gennych ddeg cyfle i ennill £100 pob blwyddyn. 

Siawns o dros 15% byddwch yn ennill o leiaf unwaith yn ystod y blwyddyn.

Yn bwysicaf oll, gyda braidd unrhyw gostau gweinyddol - bydd yr elw yn mynd yn syth tuag at adfer natur.

 • Mae Loteri Bêl Bonws Tir Natur yn loteri flynyddol gydag ond un ffi mynediad (single-entry) . Prynwch docyn heddiw i gael 10 cyfle i ennill y flwyddyn! 

 • Pris tocyn yw £50 – a bydd dwy ran o dair ohono yn mynd yn syth at wella natur. 

 • Mae ein Loteri yn rhan o Raffl Lotto Genedlaethol y DU. Y bydd y rhif lwcus yn cael ei rhannu ar ddydd Sadwrn olaf pob mis (ac eithrio Gorffennaf ac Awst). 

 • Dewiswch unrhyw rif o 1 i 59, neu gofynnwch i ni neilltuo un i chi. 

 • Byddwn yr hysbysu'r enillwyr cyn anfon y wobr yn uniongyrchol at eu banc. Byddwn hefyd yn cyhoeddi'r rhif yr enillwyr ar gyfryngau cymdeithasol. 

 • Mae ein raffl gyntaf ar ddydd Sadwrn Tachwedd 26ain, 2022. Felly prynwch docyn nawr a helpwch ni i ddod â byd natur yn ôl!

Beth am brynu mwy nag un? Dywedwch wrth eich ffrindiau a' teulu! Gyda'n gilydd, gallwn ddod â natur yn ôl!

Sut i ymuno â'n loteri.

 1. Anfonwch eich e-bost atom i tîm@tirnatur.cymru gyda'ch dewis o unrhyw rif rhwng 1 a 59 - neu gadewch i ni ddewis i chi. Byddwn yn ateb gyda chadarnhad a manylion ein cyfrif.

 2. Os ydych eisiau prynu mwy nag un rhif, rhowch wybod i ni!

 3. Anfonwch £50.00 am bob rhif rydych am ddewis i Tir Natur. 

 4. Talwch trwy archeb sefydlog, i helpu ni gadw costau gweinyddol yn isel. 

 5. Rhowch fanylion eich cyfrif banc a byddwn yn anfon eich enillion yn syth i'ch cyfrif.

Diolch, a phob lwc!

Fighting red deer stags.jpg

Credyd Llun: Scotland: The Big Picture

bottom of page